Xử lý khí thải

Category

Việt Khang chuyên cung cấp các dịch vụ xử lý khí thải như thiết kế hệ thống xử lý khí thải, cải tạo, nâng cấp hệ thống đã có, bảo trì những hệ thống cũ.

8Articles

Xử lý khí thải bằng phương pháp lọc bụi tĩnh điện

Xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ

Các công nghệ xử lý khí thải tại Việt Nam

Xử lý khí thải bằng phương pháp sinh học

Xử lý khí thải bằng phương pháp nhiệt

Xử lý khí thải lò hơi

Xử lý khí thải hơi dung môi

Phương pháp xử lý bụi